با توجه به اینکه در باره فرهنگ و عناصر مشتق یافته از این پدیده اجتماعی درک واحدی وجود ندارد. و اکثر برداشت ها و اندیشه ها  از دو حوزه "مادی و معنوی" نشأت گرفته است؛ باید اشاره به این کرد که مفهوم فرهنگ کل حوزه زندگی انسانی را  در برمی گیرد. به طور خلاصه و مجمل اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی سه کارکرد را برای فرهنگ و توسعه فرهنگی هر جامعه که به نوعی با سیاست های فرهنگی جامعه پیوند داده اند و و این سیاست ها را منجربه رشد و پیشرفت هر جامعه ای دانسته اند؛ این سیاست ها در قالب" 1) ایجاد تفاهم 2)احراز هویت 3)حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی" می توان بررسی کرد. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 22:30 توسط محمد فشکی |

أينَ الرَّجبيّون


+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 1:30 توسط محمد فشکی |

چگونگي ايجاد توسعه و پيشرفت همواره يکي از سئوالهاي اساسي و مهم در ايجاد دگرگوني و تحول تکاملي جوامع بوده است . معمولا وقتي سخن از توسعه و پيشرفت مي شود نوعي پيشرفت و توسعه همه جانبه به ذهن متبادر مي شود. اگر بخواهيم از توسعه و پيشرفت تعريفي داشته باشيم مي توان گفت توسعه و پيشرفت همان افزايش سطح بهره مندي و رفاه ارتقا امنيت آزادي گسترش ارتباطات اجتماعي و امکان تحرک اجتماعي عمودي و افقي معطوف به ارزشهاي جامعه که در سايه پيشرفت علمي و تکنولوژيک دگرگوني تکاملي در نظام بهداشت و درمان . آموزش و ساماندهي و مهندسي اقتصادي صنعتي و سياسي و فرهنگي بوجود مي آيد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:17 توسط محمد فشکی |

در سالهای اخیر دانشمندان و صاحبنظران مسائل اجتماعی و فرهنگی، توسعه را ضرورتی اجتناب‏ناپذیر برای کشورهای جهان سوم دانسته‏اند و رسانه‏های جمعی، کتابها، مطبوعات و نشریات این کشورها، آئینه اندیشه‏های توسعه گردیده‏اند. انعکاس گسترده اندیشه‏های توسعه، در رسانه‏های جمعی و مطبوعات، ضمن آنکه نشان دهنده اهمیت طرح موضوع توسعه است، همگانی کردن این اندیشه‏ها و اشاعه آن را نیز ضروری می‏سازد. اما همگانی شدن و اشاعه اندیشه‏های توسعه، در کشورهای جهان سوم می‏تواند دارای کارکرد مثبت‏یا منفی باشد. کارکرد مثبت فراگیر شدن این تفکر آن است که مردم این کشورها هنگامی که ضرورت توجه به توسعه را درک کنند، بتدریج‏برای انجام حرکتی عمومی به سوی سازندگی، بسیج می‏شوند. کارکرد منفی اشاعه اندیشه‏های توسعه، انحراف افکار عمومی، وابستگی و گسیختگی فرهنگی و اجتماعی ناشی از پذیرش اندیشه‏ها و نظریه‏های غیر بومی و استعماری درباره توسعه مربوط می‏شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه سیزدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 0:14 توسط محمد فشکی |

وقوع توسعه فرهنگي مستلزم اعمال مديريت فرهنگي است تا جامعه به سوي اهداف مورد نظر خود حركت كند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه دوازدهم تیر ۱۳۸۸ساعت 0:59 توسط محمد فشکی |

داشته هاي فرهنگي، باورها و ارزشهاي دروني جامعه درهم تنيده ايراني كم نيستند، چنانكه ناداشته هاي مغفول مانده فراواني نيز داريم. نياز به بازنگري، هم انديشي، نگاهي نو و به دور از يكسويه نگري و مقاومت منفي در برابر تازه هاي امروز، از بايسته هاي تغييرات محتوم فرهنگ عمومي است، كه فرهنگ جديد را بايد به زايشي دوباره رهنمون كند، فرهنگي كه در آن نگاه بومي و خاص ايراني لحاظ شود و نوآوريها و فناوريهاي اين جهاني را به خدمت باورها و سنتهاي كشور درآورد، نه اينكه سنتها و باورهايمان در خدمت فناوري قرار گيرد، كه تحقق اين حالت ما را از آن سوي بام فرو خواهد افكند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه نهم تیر ۱۳۸۸ساعت 11:45 توسط محمد فشکی |

توسعه جامعه ايران در همه ابعاد آن نيازمند توسعه فرهنگي‌ مي‌باشد و آن نيز وابسته به تحقق اخلاق مدني‌ست كه در نهايت، سازگاري و همگامي بشر را با مقدورات و دستاوردهاي عصر جديد ممكن مي‌سازد. اما اين كه راه دست‌يابي به توسعه فرهنگي كدام است، موضوعي‌ است كه در اين مقاله به آن خواهم پرداخت.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ساعت 9:0 توسط محمد فشکی |

به‌گُمانم يكي از راه‌هاي بازشناخت رفتار حكومت‌هاي راديكال و افراطي از روش‌هاي دولت‌هاي آزاد و دموكرات، چگونگي شيوه‌ي برخورد آنها با مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي مستقل و واكنشي است كه در برابر انتقادهاي منتقدان از خود نشان مي‌دهند. به‌بياني ديگر، نگرش متفاوت دولت‌هاي در جوامع در حالِ گذار به‌جريان آزاد اطلاع‌رساني و روش آنها در برخورد با رسانه‌ها و نقش و جايگاهي كه براي «ركن چهارم» دموكراسي درنظر مي‌گيرند، يكي از بارزترين معيارهايي است كه مي‌توان براساس آن درباره نزديكي يا دوري اين نظام‌ها به‌اصول دموكراسي داوري كرد. شايد حتي با برجسته كردن سلوك و سياست‌هايي كه نظام‌هاي تماميت‌خواه در قبال رسانه‌ها در پيش مي‌گيرند، وجه تمايز آنها را با روش و منش دولت‌هاي دموكرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم تیر ۱۳۸۸ساعت 17:0 توسط محمد فشکی |

دستیابی به تشکل اجتماعی و حل تدریجی بحران مشروعیت،‌منوط تحول و آموزش فرهنگی است.منظور از تحول فرهنگی در واقع توجه به آفاتی است که مجموعه های اجتماعی توسعه نیافته، جهت سیر منطقی به منظور توسعه یافتگی می باید آنرا اصلاح کنند.لازم بذکر است که طبع عمومی آدمها به تصمیم تمایل دارد و این درحالیست که پدیده شناسی حوصله ،دقت، شجاعت و تمرکز میخواهد.در کاربردی ترین مدل توسعه معمولن کفه عوامل داخلی نسبت به محرکهای خارجی سنگینی میکند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم تیر ۱۳۸۸ساعت 14:50 توسط محمد فشکی |

گوناگونی مطبوعات و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایستهء رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و برخورد سالم و سازندهء نظرات و همچنین اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، بی گُمان یکی از مهمترین عوامل توسعهء فرهنگی و از نشانه های پویایی و تحرک هر جامعه است. بدیهی است که توسعهء فرهنگی – به معنای گستردهء آن که در برگیرندهء گشایش و گسترش گفت و گو های فلسفی و فرهنگی و ادبی و هنری است – نه تنها عامل اصلی رشد خودآگاهی جمعی، بلکه زمینه ساز توسعهء سیاسی و اقتصادی و پیشرفت علوم و در واقع نخستین پیش شرط حل بنیادی مسایل و رفع مشکلات فراگیر جامعه است. البته این همه زمانی میسر و متحقق می گردد که از یک سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرایی و قانون گذاری و سعه صدر به رسانه های گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ویژه، رسانه های گروهی را نه به مثابهء «دشمنان بالقوه» یا بلندگوی تبلیغاتی نظام حکومتی، بلکه به عنوان رکنی اساسی در کنار و همطراز قوای مقننه و مجریه و قضاییه باور کنند و به رسمیت بشناسند. از سوی دیگر اما ارباب جراید و اهالی قلم نیز باید که به رسالت فرهنگی و مسئولیت خود در اطلاع رسانیِ درست و ترویج تفاهم و تبلیغ تسامح و تقویت حس همبستگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز آگاه باشند و جداً از هتک حرمت اشخاص و دروغ پردازی و شایعه پراکنی، و از همه مهمتر، از تبلیغ خشونت بپرهیزند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم تیر ۱۳۸۸ساعت 11:42 توسط محمد فشکی |

جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی - فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی بوده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۸۸ساعت 0:0 توسط محمد فشکی |

گسترش فنّاوریهای اطلاعاتی و جهانی شدن رسانه‏ها از یک طرف، نگاه خوشبینانه و انتظار مدینه فاضله دیرینه و از طرف دیگر نگاه بدبینانه و فرسایش هویتهای فردی و اجتماعی را نمودار می‏سازد. بنابراین، بررسی نقش رسانه‏ها در هویّت‏یابی یا بحران هویّت، از موضوعاتی است که باید با دو رویکرد متمایز به آن پرداخته شود. تنها در صورت آگاهی از نقش و جایگاه رسانه‏هاست که می‏توان از تأثیرات منفی رسانه‏های مهاجم، جلوگیری نموده، از فنّاوریهای جدید ارتباطی در جهت فرهنگ‏سازی مثبت و تسهیل فرایند هویّت‏یابی بهره‏برداری کرد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه سی ام خرداد ۱۳۸۸ساعت 11:9 توسط محمد فشکی |

ارتباطات و توسعه ، یکی از چالش برانگیزترین مباحث در عرصه علوم اجتماعی ، اقتصاد، فرهنگ و سیاست طی چند دهه اخیر در سطح جهان بوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۸ساعت 22:32 توسط محمد فشکی |

انسان موجودی اجتماعی است و دراجتماع زندگي مي كند، بنابراین داشتن ارتباط با دیگران برای وی ضروری است. ارتباط یکی ازقدیمی ترین، و در عین حال عالی ترین دستاوردهای بشربوده است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پانزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 20:42 توسط محمد فشکی |

يکي از مباحث مهمي که در جامعه بايد مورد توجه قرار گيرد، توسعه فرهنگي و بحث فرهنگ است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 22:43 توسط محمد فشکی |

امروزه تاثير عميق فرهنگ و نقش آن در مديريت روشن و مورد قبول بسياري از انديشمندان علم مديريت قرار گرفته است و فرهنگ بعنوان يكي از مهمترين عوامل موثر بر مديريت نام برده مي شود.

+ نوشته شده در دوشنبه چهارم خرداد ۱۳۸۸ساعت 16:57 توسط محمد فشکی |

مفهوم توسعه فرهنگی عبارتست از دگرگونی كه از طریق تراكم برگشت‌ناپذیر عناصر فرهنگی در یك جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه كنترل همواره موثرتر را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌كند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه چهارم خرداد ۱۳۸۸ساعت 13:32 توسط محمد فشکی |

تا مدتها توسعه مقوله ای صرفاً اقتصادی تلقی می شد و کشورهای مختلف تنها از این جنبه به آن توجه می-کردند. به عبارتی، پیشرفت اقتصادی یگانه ملاک توسعۀ هر جامعه قلمداد می شد و تصور غالب این بود که می توان به مدد الگوهای مختلف توسعه اقتصادی، رشد تکنولوژی، انباشت ثروت و مواردی از این قبیل به اهداف یک جامعه توسعه یافته نایل آمد.....

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 12:46 توسط محمد فشکی |

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۸۸ساعت 19:53 توسط محمد فشکی |